top of page
Ballroom Dancing Club

Sodniški ocenjevalni sistem

Elemente programa moramo razdeliti prvič na držo, ravnotežje in koordinacijo, drugič na kakovost gibanja, tretjič na gibanje po glasbi, četrtič na usklajenost ter petič na koreografijo in izvedbo.


Prvi kriterij je TEHNIKA (ravnotežje, uravnoteženost, gladkost gibanja, gibčnost, nadzor telesa, raztezanje telesa, moč telesa, moč, uporaba oblike in linij) Pri tehniki moramo biti pozorni na držo, ki mora biti striktna in natančna ter sproščena, ravnotežje in koordinacijo, nato na samozavest in linije telesa. Zategnjena drža prav gotovo ovira gibanje. Pozorni moramo biti tudi na položaj in prehode. Ravnotežje delimo na statično in dinamično.


Drugi kriterij je RITEM IN MUZIKALNOST (glasbeni timing, glasbeno fraziranje, ustrezna glasba, raznolikost ritma). Kakovost gibanja delimo na akcije, ki so splošne in glede na stil ter dinamiko, ki je sestavljena iz poteka gibanja, teže, časa in prostora. Za gibanje po glasbi je pomemben čas, tempo, ritmična struktura, izraznost, časovna usklajenost in muzikalnost. Usklajenost delimo na fizično povezanost, komunikacijo brez fizične povezanosti, ustreznost, učinkovitost in konsistentnost.


INTERPRETACIJA (predstavitev, osebnost, čustvena izvedba, energija, karizma, samozanesljivost, interakcija med plesalci)


KOREOGRAFIJA (kreativnost, izvirnost, uporaba prostora / dimenzij / ravni, gledališka in vizualni učinki, sinhronizacija) Pri koreografiji in izvedbi pa je potrebna dobro uravnotežena koreografija z vsebino, prostorom, linije ter  usklajenost ter težavnost. Vzdušje, kreativnost, izraznost.


SPLOŠNI VTIS (ustrezen kostum in make up, sposobnost zajemanja občinstva, pojav množice, ter če je točka tako dobra, da bi jo radi videli še enkrat).


Končni rezultat je aritmetična vsota vseh sodnikov pri čemer se izloči najboljša in najslabša ocena za vsak ocenjevani parameter.

Zmagovalec posamezne kategorije je nastop, ki je bil ocenjen z najvišjim številom točk. Če imate dva ali več nastopov enako število točk, je zmagovalec tisti, ki doseže višje število točko v parametru tehnika. Če tudi po tem ni možno določiti zmagovalca, se gleda višje število točk v parametru glasba in ritem, nato interpretacija, koreografija in nazadnje tudi splošni vtis. Če po zgoraj naštetem vrstnem redu še vedno ni možno določiti zmagovalca, si natopi delijo prvo mesto.


Sodniki lahko oddajo tudi komentarje posamezne plesne točke, ki so anonimni in vidni v prijavnem sistemu po vsakem tekmovanju. Klubi lahko vidijo samo komentarje za svoje nastope.

bottom of page