top of page
Dancing in Red

SODNIŠKI KODEKS ZA PLESNE SODNIKE UPZS

Sodnik z internacionalnega in nacionalnega certifikata WADF mora sojenje opravljati strokovno, pošteno in odgovorno. Od nikogar ne sprejema nobenih daril ali kakršnih koli drugih ugodnosti, kar bi vplivalo na objektivno sojenje. Ne dopušča, da pritiski drugih deležnikov vplivajo na objektivnost njegovega sojenja.
Cena sojenja na dan znaša 150,00 EUR, plus potni stroški in bivanje, če je dogodek več-dnevni. Za drugačen dogovor z organizatorjem tekmovanja, festivala, prostovoljstvo/volonter, odloča predsedstvo UPZS.

MEDNARODNI WADF SODNIKI UPZS

DUŠAN VODLAN

040663059

EVA JANKOVIČ

/

DAŠA KERIN REPINC

041878464

LUKA VODLAN

031778228

ALEKSEY RUBTSOV

/

PETRA BREMEC

040557705

MICHAL RYINA

/

MARTINA PLOHL

031420371

DAVOR STOJAKOVIČ

051431318

bottom of page