top of page
Search
  • Writer's pictureUPZS

Poslanstvo, ki združuje PRAVE VREDNOTE

Športni dnevnik EKIPA, 5. april 2023

UMETNOST PLESA JE VEČ KOT LE TEKMOVANJE

Ustvarili so resnično demokratično ter pošteno UPZS. Vsi lahko postanejo člani združenja, ne glede na organiziranost, kot klub, društvo, skupina ali posameznik.


Tekmovanj UPZS se lahko udeležujejo tudi tisti, ki niso člani združenja, in tisti, ki so člani drugih plesnih klubov ter plesnih zvez. Ustvarili so državni forum plesalcev, trenerjev, sodnikov, plesnih klubov, lastnikov plesnih šol, kjer je mogoče na sproščen, sodoben in inovativen način razpravljati in razvijati plesno-tekmovalne discipline ter plesno kulturo v celoti. Njihovo razmišljanje je, da je umetnost plesa veliko več kot le tekmovanje. Ples je šport samo toliko, ker se tekmuje in določa vrstni red, ob tem pa je treba upoštevati predvsem umetniški in tehnični del. Vsem plesalcem želijo dati priložnost, da tekmujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, brez predpogojev, da bi morali biti elitni plesalci, ali biti član tega združenja. Želimo tudi, da bi lahko vse plesalke, ki niso našle plesalca za ples v paru, plesale samostojno. UPZS je članica Svetovne umetniške plesne zveze (WADF), saj so pravilniki prilagojeni tej svetovni zvezi, ki je po poslanstvu najbližje njihovim ciljem in namenu.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj vseh, ki so se odločili ustanoviti novo združenje, bodo gradili in razvijali ples ter tekmovanja na drugačnih osnovah, bolj poštenih in odprtih ter predvsem sproščenih odnosih. Vse, kar so v zadnjih letih in desetletjih spoznali, so popravili v zadovoljstvo vseh plesalcev in plesalk, trenerjev, koreografov ter njihovih staršev. Postavili so pogoje in pravila delovanja tako, da vsi člani in udeleženci njihovih tekmovanj popolnoma zaupajo v delo združenja.

Združenje deluje transparentno in odprto za vse, ki radi plešejo in imajo radi ples. Največ slabih izkušenj so bili deležni glede sojenja, zato nov sodniški sistem temelji na večji objektivnosti ocenjevanja, večji transparentnosti, boljšem razumevanju ocenjevanja tako za plesalce in koreografe kot za medije in širšo javnost. Dajejo pozitivno povratno informacijo plesalcem in plesalkam ter trenerjem in koreografom. Trenerska in sodniška organizacija bosta delovali z roko v roki, da bosta usmerjali razvoj plesa in se dopolnjevali.

Sledili bodo načelu: To, kar se trenira, se tudi sodi. Ena od pomembnih zadev je ločitev sodnikov in trenerjev. Ples je edina športna panoga v olimpijskem komiteju, ki dovoljuje, da trener sodi svojemu plesalcu, kar je sporno in neetično. V tem združenju tega ne bodo dovolili, zato bodo dosledno ločili sodnike in trenerje. Torej če si trener, ne moreš biti tudi sodnik. Pri spremembah so uvedli kriterije, ki jasno opredeljujejo številčne lestvice, spremenili obliko tekmovanja, oblikovali ustrezno programsko in strojno opremo ter predvsem delovali v smeri spremembe miselnosti vseh udeležencev tekmovanj in festivalov. Na državnem prvenstvu bodo sodili zgolj tuji sodniki. Sistem ocenjevanja omogoča brisanje najslabše in najboljše ocene posameznega sodnika za posamezen kriterij. Končni rezultat je aritmetična sredina točk, ki so jih dodelili vsi sodniki, ko so bili izbrisani najboljši in najslabši rezultati za vsak ocenjeni parameter. Takšen sistem sojenja pripomore k večji verodostojnosti sodniške organizacije, saj tekmovalci in vsa plesna javnost dobi večje zaupanje v sodniške odločitve in so uvrstitve posameznih plesalcev, parov, skupin in formacij realnejše. UPZS deluje v dobro vseh svojih članov, brez privilegijev, odprto in transparentno. Živimo v posebnem času, ko sta sodelovanje in solidarnost še bolj potrebna. Vsi skupaj smo naveličani stalne negativne energije in pritoževanj. Radi bi se poenotili, združili in naredili nekaj dobrega za ples in vse njegove akterje. Večina je zelo nezaupljiva do dosedanjega dogajanja na področju plesa v Sloveniji, zato jih lahko s skupnim nastopom in novo organiziranostjo ter novim sistemom sojenja prepričajo, da je lahko prihodnost plesa v Sloveniji boljša in lepša.


»Že na skupščini 15. oktobra 2020 se nas je zbralo šest slovenskih klubov s svojimi predstavniki in kar nekaj posameznikov, s katerimi smo skupaj končno ustanovili alternativo.

Zbrali so se klubi, ki niso bili do takrat v nobeni zvezi, in veliko klubov, ki so danes v PZS in v našem združenju. V teh nepolnih treh letih se nam je priključilo veliko klubov, zato združenje danes šteje 28 klubov s plačano letno članarino. V tem kratkem obdobju smo izvedli že dve državni prvenstvi UPZS in letos prvo UPZS-prvenstvo za pokal Slovenije. Pred nami je, prvi konec tedna junija, že tretje državno prvenstvo, na katerem pričakujem več kot tisoč plesalcev iz približno 40 klubov iz vseh krajev Slovenije. Za oktober letošnjega leta pa pripravljamo še prvi mednarodni festival plesa (1. Internacionalni Dance Festival) za pokal Umetniškega plesnega združenja Slovenije. Ker verjamem v vse nas, bomo iz dneva v dan številčnejši in tudi bolj uspešni,« je dejal Dušan Vodlan, prvi predsednik UPZS. (upzs)

Športni dnevnik EKIPA, 5. april 2023 - UPZS - Umetnišk plesno združenje Slovenije

19 views0 comments

Comments


bottom of page