top of page
Search
  • Writer's pictureDušan Vodlan

Izjava umetniškega plesnega združenje Slovenije

Dušan Vodlan, 2. 9. 2022 - objavljeno tudi na FB profilu združenja in na spletnem portalu Parada plesa

Vodstvo in člani Umetniškega plesnega združenja (UPZS) ostro obsojamo dogodke in dejanja, ki so se zgodili v eni od plesnih šol, ki sicer ni članica UPZS, ter neodzivnost in neukrepanje Plesne zveze Slovenije (PZS), katere član vodstvenih organov je človek, ki je storil domnevno dejanje, ter dejanja vodstva PZS, ki želi nezakonito spremeniti svoj statut tako, da bo preprečeval svobodno in prosto udeleževanje mladih plesalcev na katerem koli plesnem festivalu ali tekmovanju.


Plesni in splošni javnosti bi radi sporočili, da že od leta 1997 različni posamezniki opozarjajo na nepravilnosti, ki se dogajajo v Plesni zvezi Slovenije – PZS, oziroma na dejanja, ki jih počnejo posamezniki, ki so del organov PZS, pa jih njihove kolegice in kolegi ne obsodijo in preprečijo. To se dogaja zaradi tega, ker si je zaprti krog ‘izbranih’ posameznikov, ki že vrsto let vodijo PZS, že od nekdaj vse podredil le sebi v korist in ni dopustil, da bi prišlo do potrebnih sprememb in reorganizacije. Mnogi so zato obupali in raje zapustili plesno dejavnost, kot pa da bi svoje otroke še naprej prepustili tem ljudem. Nekateri so kljub temu vztrajali in pričakovali, da se bodo razmere izboljšale, pa se niso. Zadnji škandal in afera, ki je samo vrh ledene gore, le še enkrat potrjuje, da PZS ni dobra organizacija in da ljudje, ki jo vodijo, ne znajo, ali nočejo poskrbeti za ustrezno, perspektivno in varno okolje za mlade plesalce.


Kljub temu da PZS v vsem svojem obdobju deluje povsem na meji legitimnosti in legalnosti, da je že leta 2010 skupina klubov in njihovih zakonitih zastopnikov, opozarjala na nedopustno delovanje, ki je bilo le navidezno demokratično, predvsem pa ne-transparentno in avtoritarno ter neenakopravno za vse članice, se vse do danes ni nič bistveno spremenilo. Zgodila se je le ‘rotacija’ vodstva znotraj enih in istih ljudi. Vzorci, ljudje in navade so ostali enaki in pričujoč škandal enega od njih je samo pokazatelj teh nepravilnosti.


Vodstvo in člani Umetniškega plesnega združenja, ki je nastalo zaradi omenjenih nepravilnosti in slabega delovanja vodstva PZS, dogodke obžalujemo in jih obsojamo ter pričakujemo, da bodo ustrezni organi opravili svojo nalogo ter preprečili kakršne koli morebitna podobna dejanja v bodoče, za konkretno dejanje pa storilca in odgovorne osebe ustrezno kaznovali in izločili iz nadaljnjega dela z mladimi plesalci.


Vsi dokumenti in statut ter ostali pravilniki PZS so prirejeni tako, da lahko peščica ljudi obvladuje zvezo in s tem klube in njihove člane ter posledično tudi njihove starše, ki v največji meri vse skupaj financirajo. Že od leta 2012 se jim dogajajo nesklepčne skupščine in zato imajo zadnja leta le še izredne skupščine, ki se jih udeleži le malo klubov, vendar le tisti ‘izbrani’, ki nato sprejmejo določene akte, ki so večkrat tudi nezakoniti. Vrh ledene gore pa je statut, ki so ga pripravili povsem po svojem interesu in ga na skupščini sprejeli s preglasovanjem le s svojim ‘glasovalnim strojem’, saj je 23. člen, ki govori o pravicah glasovanja neenakopraven za vse članice. Zaradi postopkovnih in proceduralnih napak pri sprejemanju zadnjega statuta, ki naj bi bil usklajen z novim zakonom o društvih, jim ga je Upravna enota Ljubljana najprej zavrnila, nato jim ga po pritožbi zavrnila tudi na II. stopnji, kar jasno kaže, da ni bil ustrezen. Privoščili so si celo postopek tožbe proti Republiki Sloveniji, seveda na račun in denar plesalcev in staršev. Nato so šele po štirih letih pravnih zapletov in izsiljevanja sprejeli Statut PZS, ki ga je potrdilo kar predsedstvo PZS in ne najvišji organ zveze – skupščina, kar je povsem nezakonito glede na določila Zakona o društvih.


Seveda se vse do danes v PZS ni nič spremenilo razen tega, da je večja skupina ljudi odšla in glede na bistveno širši pomen in področje, ki ga ples pokriva in kjer je ples prisoten, ustanovila Umetniško plesno združenje (UPZS). Le-to je v slabih dveh letih uspelo organizirati in izvesti dve državni prvenstvi in ima včlanjenih že 32 plesnih klubov in društev, od tega je tudi 17 klubov, ki so tudi člani PZS. Organiziralo je vrsto festivalov in drugačnih tekmovanj v vseh zvrsteh plesa, ne le športnem plesu, temveč umetniškem, kjer so plesalci vseh starosti, zvrsti, oblik in načinov plesanja lahko pokazali, kaj znajo ter se ob tem še lepo zabavali in prijetno družili, staršem, sorodnikom in prijateljem pa nudili zadovoljstvo in veselje ob ogledu. Brez travm, stresa, joka in kreganja, kar je bila in je še vedno stalnica na tekmovanjih v organizaciji PZS.

Zato se nam zdi nujno in pomembno, da glede vsega tega in takšnega delovanja PZS obvestimo širšo slovensko plesno, športno in tudi drugo javnost. Če dodamo še to, kar iz športnega stališča gotovo ni ustrezno in pošteno, je tudi to, da je ta peščica istih ljudi, ki ima različne funkcije in položaje v organih PZS, lahko hkrati sodnik na tekmovanju in trener/koreograf, katerega tekmovalci in skupine tekmujejo na tekmovanju, ki ga sodi, je resnično nedopustno in ‘nefer’. To, da isti ljudje obvladujejo poslovanje PZS in tudi t. i. ‘plesno stroko’, se kaže v drastičnem upadu števila plesalcev tekmovalcev, v določenih disciplinah že na meji regularnosti, saj je le-teh že manj kot tri. Tudi njihov dokument Strategija Plesne zveze Slovenije 2020–2028, ki ga je kar na dopisni seji, brez širše obravnave ter potrditve na skupščini, sprejelo predsedstvo, priča o njihovi resnično nizki strokovnosti in namenih, ki jih dejanja negirajo. Namreč v strategiji pišejo, da si želijo večje prepoznavnosti plesa, reorganizacije programov rekreativnega plesa, torej ne športnega, boljšega sodelovanja z drugimi podobnimi organizacijami, in poudarjajo vzajemno sodelovanje z vsemi, ki se ukvarjajo s plesom ali plesnimi dogodki.

Zato je njihova zadnja poteza, ki se je lotevajo, prav nemogoča, saj želijo kot vedno na ponovno na izredni skupščini v petek, 2. 9. 2022, izglasovati dopolnila, določila, s katerimi lahko predsedstvo PZS samo sprejme sklep o prepovedi nastopanja članom članic PZS na tekmovanjih, ki so v konfliktu interesov z uradnim nacionalnim tekmovalnim sistemom, kajti PZS je na podlagi določil Zakona o športu RS nacionalna panožna športna zveza in kot taka edina na nacionalnem nivoju pristojna za regulacijo prirejanja tekmovanj, ki prinašajo statusne pravice članom članic PZS, vse skladno s pravili PZS in OKS-ZŠZ, kar samo po sebi ne bi bilo sporno, če bi se omejili le na športni ples, ne pa si s tem jemali pravice in omejevali ter preprečevali nastopanja plesalcev kateregakoli društva, ki je član PZS, tudi na tekmovanjih UPZS, kar je nedopustno, nezakonito in nemoralno.


Zato pozivamo vse plesalce, starše, klube oziroma društva, ki ste člani PZS, da sprejem takšnega pravila in dopolnila zavrnete in preprečite, ker boste s tem škodovali le sebi oziroma dovolili, da vam PZS omejuje nekaj, kar vam dovoljuje Ustava Republike Slovenije in tudi Zakon o društvih, ki je pravna podlaga urejanja delovanja tako PZS kot tudi UPZS. Ne dovolite, da ples postane ujetnik nekaterih posameznikov PZS.

Izjava Dušana Vodlana, predsednika UPZS, ob nedavnih dogodkih na Plesni šoli Samba in dejanjih Jureta Krajnca ter izredni skupščini PZS, na kateri naj bi sprejeli akte, ki pravno formalno ne zdržijo)
25 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page